Izjaucami koka būvkonstrukciju savienojumi HobaFix , IdeFix
Izjaucams alumīnija savienojums HobaFix HF  koka konstrukcijām

Hoba Fix HF apraksts


Montāža:

HobaFix HF izmēru tabula

HobaFix HF tehniskie dati

HobaFix HF videoIzjaucams savienojums HobaFix HFM koka konstrukcijām

apraksts


Montāža:HobaFix HFM izmēru tabula

HobaFix HFM tehniskie dati
Izjaucami 3-dimensiju savienojumi koka būvkonstrukcijām3-dimensiju savienojums IdeFix IF koka konstrukcijām

apraksts

montāža:


IdeFix IF izmēru tabula

IdeFix IF tehniskie dati

IdeFix IF video
Izjaucams 3-dimensiju savienojums IdeFix IFS koka konstrukciju spriegošanai un celšanai

apraksts

Montāža:

     


IdeFix IFS izmēru tabula

Regulējamas 3-dimensiju atbalsta pēdas IdeFix STF koka būvkonstrukcijām

aprakstsmontāža:

IdeFix STF izmēru tabula

IdeFix STF tehniskie dati

IdeFix STF video


Aksesuāri