MelnalksnisNOSAUKUMS:   Melnalksnis   /black alder, gery alder, Japanese alder, gemeine Erle, Else, aune commun/

                                                                              
BOTĀNISKAIS
NOSAUKUMS:Alnus glutinosa
 
IZCELSME:  Eiropa un Āzija
 
BLĪVUMS:kaltētai koksnei 530 kg/m3
 

ĪPAŠĪBAS: Krāsa no viegli sārtas līdz dzeltenīgi brūnai. Pēc nociršanas koksne ir gaiša, pēc tam strauji kļūst tumšāka. Kodola daļa baļķim tumša. Reti atrodami ideāli baļķi, koksnei daudz defektu, kas

to padara grūti pielietojamu nažfinieru ražošanai.

 

PIELIETOJUMS:lieto nažfinieriem, izmanto mēbelēm un dažādiem galdniecības izstrādājumiem, kā arī mūzikas instrumentiem. Ietonētu lieto dārgāku sugu aizvietošanai.

 
APSTRĀDE: koksne ir viegli apstrādājama.